Rok szkolny 2019/2020

Koncert

28 października 2019 roku  naszą szkołę odwiedził wybitny gitarzysta
Pan Jacek Albin Ostrowski, który od 40 lat zajmuje się grą na gitarze.

   

Uczniowie i nauczyciele z przyjemnością wysłuchali koncertu
pt. „Gitara wczoraj i dziś".
Bogaty repertuar przedstawiony przez artystę pozwolił nam poznać historię instrumentu od czasów starożytnych do wrzepiękny świat muzyki, dowiedzieliśmy się wiele
o samym instrumencie, a tspółczesnych. Oprócz genialnej gry,
która wprowadziła nas w pakże poznaliśmy nazwiska wybitnych wirtuozów gitary.
Artysta wykonując utwory muzyki klasycznej i własne aranżacje znanych współczesnych przebojów  zaprezentował doskonałą technikę  gry, ale także kulturę słowa, zwracając uwagę na skupienie i szacunek dla wykonawcy. Koncert bardzo nam się podobał, toteż artysta nagrodzony został gromkimi brawami.

Uroczystość nadania imienia szkole.

   

26 października 2019 roku w sobotę społeczność uczniowska, grono pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście zgromadzili się przed szkołą,
by świętować uroczystość przywrócenia imienia Św. Jana Kantego Szkole Podstawowej w Odrzechowej.
Na wniosek nauczycieli, rodziców, uczniółw i całej społeczności wsi z proboszczem Ks. Marianem Bądalem po wielu latach od wymazania w czasach PRL-u iminia świętego z historii szkoły - przywrócono jego imię.
Przygotowania do tej historycznej dla całej społeczności szkolnej chwili trwały wiele tygodni. W tym czasie podjęto szereg działań mających na celu zapoznanie uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły z Patronem.

   

W uroczystym orszaku wyruszono spod szkoły do parafialnego kościoła
ze sztandarem niesionym przez rodziców. Mszy Św. przewodniczył METROPOLITA PRZEMYSKI ABP ADAM SZAL. W homilii biskup nawiązał do postaci Patrona
Św. Jana Kantego. Podkreślił jego niezwykłą pracowitość, wrażliwość, dobroć, a także staranne wykształcenie. Wskazał na potrzebę naśladowania Świętego Jana z Kęt. Podczas Mszy Św. został poświęcony sztandar szkoły. 

   

Po Mszy Świętej w uroczystym orszaku przemaszerowano do szkoły. Tu nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie przez ABS Adama Szala pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez społeczność Odrzechowej. Z kolei nastąpiło przekazanie sztandaru przez rodziców Pani dyrektor, a następnie ona przekazała go uczniom. Zwrócono się do uczniów z prośbą, by otaczali sztandar szacunkiem, oddawali mu należną cześć, by byli godnymi uczniami szkoły i wiernymi przesłaniu Św. Jana Kantego, który mówił, że; „Nic tak nie łączy jak miłość.” Następnie nadszedł doniosły moment ślubowania przez uczniów wszystkich klas na sztandar i odśpiewanie hymnu szkoły. Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły.

   

Na zakończenie Pani dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie i uświetnienie swoją obecnością tej szczególnej uroczystości.
Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy na długo. Teraz nadszedł czas, by udowodnić, że jesteśmy godni nosić imię naszego Patrona.
Ta podniosła uroczystość zapisze się w historii naszej szkoły, jako jedno z najważniejszych wydarzeń.


Kot w butach.

23 października 2019 roku uczniowie
klas I – III udali się do Sanoka na przedstawienie „Kot w butach – opowieść w kilku obrazach”.

Istotą tego widowiska było kreatywne uczestnictwo widowni celem stworzenia na nowo opowieści o przygodach kota w butach. 

Dzieci występowały w roli „aktorów” w wirtualnym studio filmowym.

Zrealizowane materiały filmowe wzbogacone o wspólnie wykonane scenki i zabawy grupowe zostaną dostarczone do szkoły.

Dzień Papieski
Pasowanie na ucznia
Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2019 roku  obchodziliśmy trzy uroczystości; Dzień Papieski, Pasowanie na ucznia klasy I oraz  Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”
W naszej szkole społeczność szkolna uczestniczyła w upamiętnieniu postaci Jana Pawła II, chcąc w ten sposób oddać cześć papieżowi. Poprzez wypowiedziane słowa pragnęliśmy wyrazić podziw i ogromną wdzięczność za Jego posługę miłości Kościołowi i rodzinie ludzkiej, za to, że niósł orędzie wiary i nadziei współczesnemu światu, że swym przykładem uczył jak żyć i szanować drugiego człowieka. Podziękowaliśmy Ojcu Świętemu za ogromne dziedzictwo, które nam pozostawił,
za przykład świętego życia, cierpienia i śmierci oraz niepowtarzalną wartość jego nauczania. Całe Jego życie i nauczanie jest dla nas jednym, wielkim Testamentem, który nieustannie musimy wypełniać. Chociaż Ojca Świętego nie ma już wśród nas, to wierzymy, że wciąż czuwa nad nami. Pozostawił po sobie coś, czego nikt nam nie odbierze – swoją naukę: słowa o miłości, pokoju i trosce o drugiego człowieka.
Ten wyjątkowy dzień był wspaniałą okazją do wspomnień, wsłuchania się w słowa poezji i śpiewu ulubionej pieśni Jana Pawła II ,,Barka”.

                      

Ślubujemy! - uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej.
Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Pierwsze dwa miesiące to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania mają przygotować dzieci do wielkiego wydarzenia – ślubowania.
Uczniowie klasy I przygotowali program artystyczny, w którym miały do wykonania kilka zadań. Następnie pani dyrektor dokonała pasowania pierwszaków na uczniów. Uczniowie klasy I otrzymali także dyplomy oraz upominki. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców, udali się do domów.

              

„Najlepszym jest ten nauczyciel, który ucząc, potrafi tchnąć przyjemność
w dusze uczniów.”

Jak co roku młodzież podziękowała w tym dniu swym pedagogom za trud włożony w ich edukację.


Bezpieczeństwo na torach

„Bezpieczny pasażer - chcę podróżować bezpiecznie
oraz szanuję prawa innych użytkowników”

9 października 2019 roku naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Posterunku w Zagórzu. Przeprowadzili zajęcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie kolejowym oraz ukazanie specyfiki pracy funkcjonariuszy SOK. Dzieci mogły dowiedzieć się jak trudną i odpowiedzialną pracą jest wykonywanie tego zawodu. Spore wrażenie wywarł na uczniach pokaz, w którym funkcjonariusze Straży zaprezentowali techniki interwencyjne w przypadku wtargnięcia podejrzanych osób na teren kolei, pokazując jak obezwładniają przestępców i jak przeciwstawiają się wybrykom chuligańskim. Ukazano konsekwencje nieprzestrzegania przepisów i niewłaściwego zachowania w obszarze kolejowym. W pokazach uczestniczył też wyszklony pies do zadań specjalnych.

   

Uczniowie mogli też oglądnąć z bliska sprzęt będący na wyposażeniu Straży Ochrony Kolei.


Tabliczka mnożenia

4 października 2019 roku odbył się w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Starsi uczniowie z klas VI – VIII rywalizowali o tytuł Szkolnego Mistrza Tabliczki Mnożenia. Konkurencja nie była łatwa, bo najpierw mieli do wykonania
75 działań z tabliczki mnożenia i dzielenia do 100 w 5 minut. Następnie uczniowie
z najlepszym wynikiem 20 działań z tabliczki mnożenia i dzielenia powyżej 100 w
10 minut. Rywalizacja była ogromna. Pomiędzy miejscami była różnica tylko jednym działaniem.

            

Lista zwycięzców:
I miejsce;

Natalia Drozd kl. VII

II miejsce;

Zuzanna Brzana kl. VII
Jakub Adamski kl. VII
Alessandra Pałaszkiewicz kl. VII
Amelia Kozłowska kl. VIII

III miejsce;

Górowski Jan kl. VI
Mateusz Kłak kl. VI
Szymon Górowski kl. VIII

Zwycięzcy potem odpytywali tabliczki mnożenia uczniów z klasy III i klasy V.


Podkarpacki Naturalny Wypas II

27 września
2019 roku nasi uczniowie uczestniczyli w szkoleniu w ramach projektu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”, związanym z utrzymaniem i poprawą różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo terenów łąkowo – pastwiskowych oraz związanych ze wsparciem procesów i działań zachowujących różnorodność biologiczną, poprawę świadomości ekologicznej w tym propagowanie działań rolniczych służących ochronie pszczół miodnych, oraz promocję, popularyzację produktów i potraw pochodzenia zwierzęcego i pszczelego.

            

Zorganizowane ono zostało przez członków Stowarzyszenia Hodowców
i Miłośników Konia Huculskiego z Odrzechowej, przy współpracy z Wiesławem Józefczykiem. Dzieci mogły wysłuchać niezwykle interesującej prezentacji, przedstawionej przez Wiesława Józefczyka, Prezesa Terenowego Koła Pszczelarzy Zarszyn, podejmującej zagadnienia:

  • wygląd pszczół,
  • taniec pszczół,
  • życie pszczelej rodziny,
  • świat bez pszczół.

Kolejne zajęcia możemy śmiało zatytułować: „Zdrowe odżywianie”. Na początku Pani diabetyk mówiła o walorach odżywczych, przedstawiła ona piramidę zdrowego odżywiania, zadawała zagadki i prowadziła zabawy pogłębiające wiedzę na temat właściwego odżywiania. Ponadto dzieci mogły skosztować koktajli owocowych
i zdrowych przekąsek.
Zajęcia bardzo spodobały się naszym uczniom, którzy żywo reagowali, zadawali liczne pytania i aktywnie uczestniczyli w proponowanych zabawach.

   


"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

20 września 2019 roku wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję
„Sprzątanie świata”.

Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej,
nauka segregacji śmieci,
kształtowanie nawyków ekologicznych
oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

              

Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren.
Wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły.
Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska.

Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.

Spotkanie z policjantem

        

18 września 2019 roku gościliśmy w naszej szkole dzielnicowego st. sierż. Sławomira Krygowskiego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 0 - VIII.
Pan Policjant mówił o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły, omówił zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz jak należy poruszać się po chodniku, prawidłowo przechodzić przez jezdnię, korzystać z sygnalizacji świetlnej, jeździć rowerem, jak również podróżować samochodem.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali dużo pytań oraz dzielili się doświadczeniami.
Spotkanie przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz bezpiecznych wśród dzieci.


Narodowe czytanie

Już po raz ósmy w ramach akcji Narodowe Czytanie czytaliśmy wybitne utwory należące
do kanonu naszej literatury. W tym roku był to zbiór zatytułowany Nowele polskie”

     

 Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu
z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Takie właśnie są zaproponowane w tym roku
do Narodowego Czytania utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Towarzyszyły one naszym rodakom, kiedy pod zaborami walczyli o suwerenność naszej Ojczyzny i szukali odpowiedzi na wyzwania swoich czasów. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Znajdziemy w nich udane portrety psychologiczne, mistrzowskie opisy i celne diagnozy społeczne, a nade wszystko znakomicie zbudowane fabuły i wyrazistych bohaterów.

W tym dniu przeżyliśmy niezapomniane chwile głębokiego namysłu i doświadczyliśmy radości, jaką daje wspólne czytanie. Spotkaliśmy się w sobotę 7 września 2019 roku, aby razem odkryć piękno i aktualność Nowel polskich. Jesteśmy przekonani, że ich bogactwo pozwoli każdemu włączyć się i współtworzyć akcję, która popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Początek września to koniec wakacji, ale i początek roku szkolnego. Szkoła to takie miejsce, gdzie można zdobywać umiejętności, wiadomości, wiedzę, nawiązywać relacje koleżeńskie, rozwijać pasje i zainteresowania, realizować marzenia.

Drugiego września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył
Ks. Proboszcz Marian Bądal.

Następnie wszyscy udali się do szkoły i zgromadzili się na sali gimnastycznej.

Drugi wrzesień 2019 roku w Szkole Podstawowej w Odrzechowej był szczególny, gdyż rozpoczynał nowy etap w historii szkoły ponieważ urząd Dyrektora szkoły objęła Pani Ewa Żytka – Rydosz.

Spotkaniu temu towarzyszyły wielkie emocje, ale chyba największe dyrektorowi Dariuszowi Ochęduszko, który po raz ostatni wystąpił w tej roli przed dziećmi, rodzicami i pedagogami żegnając się z wszystkimi po wieloletniej pracy
na stanowisku dyrektora naszej szkoły.

Uroczystość pożegnania, to chwile wielkich wzruszeń, bo nikt chyba nie lubi rozstań, chociażby miały najpiękniejszą oprawę. Od uczniów, nauczycieli i rodziców dla odchodzącego pana dyrektoar wraz z kwiatami popłynęły słowa podziękowań
za wieloletnią pracę, za olbrzymie serce, za cierpliwość i wyrozumiałość, troskę
o sprawy naszej szkoły, chociaż czasami nie było łatwo, za każdy dzień spędzony
w jej murach, za pomoc, za poczucie bezpieczeństwa. Sympatycznym
i wzruszającym momentem było podziękowanie złożone przez nauczycieli, którzy obdarowali swojego szefa symbolicznymi kwiatami.  Pełnienie funkcji dyrektora,
to nie tylko sprawowanie obowiązków. To misja, a zarazem powołanie wymagające wiedzy, umiejętności i rozwagi, które to cechy nasz pan dyrektor posiadał. Przez lata pełnienia swych obowiązków współpracował owocnie z wieloma instytucjami,
a jako gospodarz szkoły dbał o jej rozwój.

   

Drogi Panie Dyrektorze, jeszcze raz dziękujemy gorąco za lata dobrej i owocnej współpracy, postawę godną naśladowania i serce włożone w każde działanie na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli i szkoły. Dziękujemy za wzór owocnej, sumiennej i pełnej oddania pracy, z prośbą o zachowanie nas w sercu i pamięci. Życzymy Panu Dyrektorowi wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia i czasu na realizację własnych pasji i marzeń, by czas ocalił od zapomnienia wspólnie spędzone chwile, wspólne radości, a czasem i smutki.

 Dziękujemy !

      

Następnie Pani Dyrektor uroczyście otworzyła nowy rok szkolny.

Witając serdecznie  uczniów, życzyła im wszelkich sukcesów w nowym roku szkolnym. Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie Oddziału Przedszkolnego.

W imieniu całej społeczności uczniowskiej życzymy nowej pani Dyrektor wielu sukcesów w pracy, nieustających powodów do dumy z osiągnięć uczniów
i absolwentów szkoły, stałego wsparcia od zawsze zaangażowanej i pomocnej kadry pedagogicznej i pracowników obsługi oraz „dobrych wiatrów” w oświacie, tak aby nasza wspaniała szkoła mogła kontynuować swoje wieloletnie już tradycje dobrego kształcenia i wychowania.

Pani Dyrektor!
Życzymy wszystkiego najlepszego na nowym etapie Pani życia i życia szkoły!

Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.


© Szkoła Podstawowa w Odrzechowej/Witrynę prowadzi od 2007 roku Iwona Barna