Szkoła promująca zdrowie

Szkoła po 3 letnim stażu otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.  W uroczystości wręczenia certyfikatu uczestniczył Wójt Gminy Zarszyn Andrzej Betlej , Dyrektor Szkoły Dariusz Ochęduszko, lider SPZ  Elżbieta Babiak, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kocoń Miłosz. Nadanie miało miejsce dnia 22 października 2010 roku  w Gimnazjum nr 9   w Rzeszowie, dokonał tego Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas

Promocja zdrowia, w obecnym rozumieniu, jest nową koncepcją i strategią działań dla zdrowia. Narodziła się ona w latach 70. podstawowe jej założenia sformułowano w 1986r. w Karcie Ottawskiej  w czasie I Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie. Według tej Karty:  Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawę.

Promocja zdrowia ma związek z jakością i tworzeniem dobrego, społecznego i psychicznego samopoczucia człowieka. Obejmuje ono nie tylko przekazywanie  wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz także rozwija umiejętności, które pomogą całkowicie wykorzystać tę wiedzę.

Wychowanie zdrowotne ma również związek z faktem, że we współczesnym świecie powodzenie zdrowego stylu życia wymaga dokonywania właściwych wyborów.

Promowanie zdrowia polega na połączeniu różnych działań szkoły w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich osób, które się w niej znajdują. Określa kierunek działania „do życia” – jest to proces, w którym ludzie ucza się dbać o zdrowie własne i innych.

 Zadanie szkoły

         Promocja zdrowia jako całokształt wychowania zdrowotnego w naszej szkole ma za zadanie przygotować uczniów do pełnego, skutecznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu dorosłego społeczeństwa.

 

Celem naszej szkoły promującej zdrowie jest:

 

1.    tworzenie dobrego, społecznego i psychicznego samopoczucia ucznia  i nauczyciela,

2.    przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia,

3.    rozwijanie umiejętno¶ci, które pomagaj± całkowicie wykorzystać tę wiedzę,

4.    przestrzeganie higieny osobistej i otoczenia oraz porządku
w miejscach przebywania,

5.    umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych: (podczas zagrożeń – pożary, zatrucia, udzielanie pierwszej pomocy,  odrzucanie propozycji prowadzących do uzależnień),

6.    niesienie  pomocy i okazywanie troskliwości i szacunku osobom niepełnosprawnym, chorym i starym,

7.    kształtowanie u uczniów zachowań i tworzenie warunków  sprzyjających poprawie i ochronie zdrowia.


(program Szkoły Promującej Zdrowie)


Celem szkoły promującej zdrowie w roku szkolnym 2009/2010  jest
dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo społeczności szkolnej.

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

  • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,

  • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

  • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

  • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

  • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

  • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

  • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Klasa I  -  na zajęciach lekcyjnych wykonała smaczne i zdrowe  kanapki.

Klasa VI – smażyła jabłka w cieście naleśnikowym. Mniam, mniam , palce lizać.

( więcej » )

Klasa II - wykonała z warzyw i owoców przepyszny zdrowy sok ( więcej» )


Dzieci i młodzież wiele o zdrowiu i bezpieczeństwie mogą dowiedzieć się z informacji znajdujących się na gazetkach szkolnych.

© Szkoła Podstawowa w Odrzechowej/Witrynę prowadzi od 2007 roku Iwona Barna