26 Drużyna harcerska

Czuwaj!

Zapraszamy w piątki w godzinach

1230 - 1400


Koronek starych czar

"Koronek starych czar czyli poznajemy rękodzielo dawnej wsi podkarpackiej" - to zadanie publiczne realizowane przez Komendę Hufca, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Sanoku. Harcerze naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w warsztatach wykonując piękne makatki, ozdoby na rękę i gliniane naczynia. Podsumowaniem projektu było pożegnalne spotkanie andrzejkowe, na ktorym harcerze poznali ludowe zwyczaje andrzejkowe, uczestniczyli
we wróżbach. Każda drużyna przygotowała jedną wróżbę i wzięła udział w zajęciach przygotowanych przez drużyny całego Hufca. W spotkaniu uczestniczył również Wójt naszej Gminy Pan Andrzej Betlej. Wszyscy harcerze bawili się doskonale. Dziękujemy!


„Harcerski Start – 2013” 

I Turniej Sprawnościowy „Każdy może być rycerzem”

W dniu 21 września 2013 roku odbył się zlot Hufca ZHP Ziemi Sanockiej pod hasłem „Harcerski Start – 2013/2014”.  

Sobotni dzień rozpoczęła Msza Św. odprawioną przez ks. phm. Marka Dudę w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Podczas nabożeństwa dziękowano za bezpieczne i ciekawe wakacje oraz modlono się za zmarłych instruktorów i harcerzy, przyjaciół oraz proszono o Bożą Opiekę w roku 2013/2014.  Po Mszy Św. odbył się apel na Placu Harcerskim, podczas którego została zaciągnięta warta honorowa oraz złożono kwiaty pod tablicą poświęconą Andrzejowi Małkowskiemu, twórcy harcerstwa. Następnie  harcerze i zuchy uczestniczyli w turnieju, który składał się z: biegu na orientację, zawodach strzeleckich, kursie ratowniczym. Po zakończonym turnieju brać harcerska spotkała się na placu przed Muzeum Historycznym celem podsumowania zlotu. Wszyscy otrzymali nagrody i podziękowania.


"FLOREK" - Akcja Ekologiczna

18 – 20 maja 2012 roku -
w tych dniach nasza drużyna harcerska wzięła udział w XV Zlocie Harcerzy-Ekologów podsumowującym XXIII edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „FLOREK” w Myczkowcach. Tegoroczna edycja FLORKA dotyczyła    pracy leśników, ochrony i czystości naszych lasów. Zdobyliśmy III miejsce i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Trzy dni na bazie Berdo były słoneczne, pracowite, pożyteczne, integracyjne i … fantastyczne.


22 luty – DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
W Dniu Myśli Braterskiej  komendantka naszego Hufca hm. Krystyna Chowaniec przesłała wszystkim harcerzom i zuchom życzenia:
Od pomysłu, myśli, idei zaczyna się każdy nasz czyn, każda nasza decyzja.
Im więcej braterskiej i siostrzanej troski o innych w naszych myślach,
tym więcej dobrych uczynków i działań.
A przecież tylko czynienie dobra sprawia nam radość i daje poczucie godności.
Niech Dzień Myśli Braterskiej trwa więc cały rok! A my nadal doskonalmy się w czynieniu dobra!
W tym dniu harcerze 26 DH spotkali  się z zuchami z 25 GZ. Przy  świeczkowisku  usłyszeli  gawędę o powstaniu Dnia Myśli Braterskiej. Po gawędzie nastąpiły rozmowy na temat przyjaźni i braterstwa. Następnie wszyscy otrzymali kartki i  wydzierali postać lalki, na której wypisali swoje imiona
i przekazując sobie nawzajem wypisywali cytaty o przyjaźni. Spotkanie przeplatane było piosenkami harcerskimi i zuchowymi. Na zakończenie spotkania wysłuchaliśmy modlitwy na Dzień Myśli Braterskiej która pochodziła z „Księgi Jaszczurki”:
„O Boże, oto dzień, w którym myślimy jedne o drugich, od jednego kraju do drugiego, poprzez granice i kontynenty. Jesteśmy liczne i jesteśmy silne, uczyń nas jeszcze silniejszymi i liczniejszymi, uczciwszymi i zdecydowanymi pracować dla Ciebie na tym świecie, który jest Twoim.
Uczyń, żeby mundur, który  nosimy, nie był ubraniem wkładanym z przyzwyczajenia, ale przypominał nam kim jesteśmy i kim chcemy być.
Uczyń, aby  Prawo, któremu przyrzekaliśmy było posłuszne, nie ograniczało się tylko do słów, ale było wysiłkiem naszego życia,  programem naszych dni.
Uczyń, aby Przyrzeczenie pomogło nam każdego ranka, kiedy idziemy naprzeciw nowego dnia i było siłą każdego wieczoru, kiedy zmęczone wykonaną pracą, szczęśliwe lub smutne, przyjmujemy odpoczynek nocy.”

 

 

W tym dniu również  harcerze i zuchy złożyli przyrzeczenie i obietnicę zuchową.

 

 

  Na koniec razem zawiązaliśmy krąg, pożegnaliśmy się iskierką i harcerskim pozdrowieniem "Czuwaj!".


© Szkoła Podstawowa w Odrzechowej/Witrynę prowadzi od 2007 roku Iwona Barna