Plan lekcji

PLAN LEKCJI na rok szkolny 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Odrzechowej obowiązuje od 1 września 2015 r.


Klasa I

Nr Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 755 - 840 w - f w - f
religia religia e_społ.
2 850 - 935 e_ plas. muz. e_pol. zaj. kom e_przy.
3 945 - 1030 e_pol. e_pol. e_mat. e_pol. e_tech.
4 1050 - 1135 e_mat. e_mat.. e_społ. e_mat.
5 1140 - 1225 j. angielski w - f
j. angielski.
6 1230 - 1315
7 1320 - 1405

Klasa II

Nr Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 755 - 840 w - f w - f
e_tech. e_inf.
2 850 - 935 e_plas. muz. e_przy. religia
3 945 - 1030 e_pol. e_pol. e_mat. e_mat. j. angielski
4 1050 - 1135 j. angielski e_pol. religia e_społ.
5 1140 - 1225 e_pol.
e_mat. w - f e_mat.
6 1230 - 1315 e_mat. e_pol.
7 1320 - 1405

Klasa III

Nr Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 755 - 840 w - f w - f e_tech. e_inf. e_mat.
2 850 - 935 e_plas. muz. e_przyr. religia e_pol.
3 945 - 1030 e_pol. e_mat. e_mat. e_pol.
4 1050 - 1135 e_mat religia e_pol. e_społ.
5 1140 - 1225 j. angielski w - f e_mat.
6 1230 - 1315 j. angielski
7 1320 - 1405

KlasaIV

Nr Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 755 - 840 j.polski j. angielski wych. fiz j.polski wych.fiz
2 850 - 935 matematyka j.polski religia przyroda matematyka
3 945 - 1030 w - f matematyka j.polski j. angielski j.polski
4 1050 - 1135 historia godz. wych. przyroda religia wych. fiz
5 1140 - 1225 technika muzyka matematyka
6 1230 - 1315 j.angielski plastyka. zaj. kom.
7 1320 - 1405 WDŻ

Klasa V

Nr Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 755 - 840 matematyka j.polski wych. fiz. historia wych. fiz.
2 850 - 935 j.polski matematyka religia j. angielski j.polski
3 945 - 1030 wych. fiz. j. angielski przyroda j.polski matematyka
4 1050 - 1135 godz. wych. j.polski j.polski religia wych. fiz.
5 1140 - 1225 technika muzyka przyroda przyroda
6 1230 - 1315 plastyka zaj. kom j.angielski
7 1320 - 1405 matematyka WDŻ

KlasaVI

Nr Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 755 - 840 plastyka matematyka j. angielski przyroda matematyka
2 850 - 935 przyroda j. angielski j. polski j.polski historia
3 945 - 1030 matematyka wych. fiz. wych. fiz. religia przyroda
4 1050 - 1135 j.polski wych. fiz wych. fiz. j. angielski j.polski
5 1140 - 1225 j.polski j.polski religia historia godz. wych.
6 1230 - 1315 technika zaj. kom. matematyka matematyka
7 1320 - 1405 muzyka

KlasaVII

Nr Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 755 - 840 j. niemiecki j. niemiecki j.polski j. angielski j.polski
2 850 - 935 historia muzyka j. angielski wych. fiz. fizyka
3 945 - 1030 j.polski j. polski religia wych. fiz. historia
4 1050 - 1135 biologia biologia plastyka j.polski j. angielski
5 1140 - 1225 matematyka wych. fiz geografia religia matematyka
6 1230 - 1315 fizyka wych. fiz. informatyka matematyka chemia
7 1320 - 1405 matematyka godz. wych. chemia geografia


© Szkoła Podstawowa w Odrzechowej/Witrynę prowadzi od 2007 roku Iwona Barna